Osnovna škola "Edhem Mulabdić" Sarajevo, BiH

Display Options

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Početna

Ekskurzija u Italiji

U periodu od 02.06.-07.06.2015. godine 43 učenika devetih razreda boravili i Riminiju na ekskurziji u pratnji nastavnika Behlulovic Almira, prof. Šahinagić Sanele prof. i Salihović Esmira pedagoga naše škole.

Učenici su se upoznali sa kulturno- historijskim znamenitostima Italije. Posjetili su Veronu, Veneciju, San Marino i Rimini.

Ekskurzija je protekla u druženju i vedrom raspoloženju. 

Kliknite na sliku da bi ste je otvorili!

 
Novi uspjesi tehničke sekcije – treće mjesto ekipno na državnom takmičenju

54. smotra naučno-tehničkog i sportsko-tehničkog stvaralaštva

mladih Bosne i Hercegovine - Tuzla 2015

 

U petak 22.05.,subotu 23.05. i nedjelju 24.05.2015.godine u Tuzli je održana 54. smotra naučno-tehničkog i sportsko-tehničkog stvaralaštva mladih Bosne i Hercegovine (državno takmičenje). Na takmičenju su nastupile najbolje plasirane škole sa prethodno održanih kantonalnih takmičenja

 Image 

Opširnije...
 
2015/2016. ŠKOLSKA GODINA

UDŽBENICI KOJI ĆE SE KORISTITI U ŠKOLSKOJ 2015/2016.GODINI

 

 

I razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Maštalica I i II - udžbenik

Zehra Hubijar

„Bosanska riječ“  Sarajevo

2.

Matematika - udžbenik

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

3.

Moja okolina - udžbenik

Zinaida Livnjak

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

4.

Muzička kultura – udžbenik

Selma Ferović,

Indira Meškić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

5.

Vjeronauka - udžbenik

Ibrahim Begović

„El-Kalem“  Sarajevo

 

II razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Čitanka - udžbenik

Mirsad Bećirbašić, Rasema Pelidija, Belma Dilberović

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

2.

Čitanka - Nastavni list

Mirsad Bećirbašić, Rasema Pelidija, Belma Dilberović

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

3.

Matematika - udžbenik

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

4.

Matematika - Radna sveska

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

5.

Moja okolina - udžbenik

Sabaheta Bijedić,

Zinaida Livnjak

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

6.

Moja okolina - Radna sveska

Sabaheta Bijedić,

Zinaida Livnjak

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

7.

 Vjeronauka - udžbenik

Muamer Tinjak

„El- Kalem“ Sarajevo

8.

Muzička kultura - udžbenik

Selma Ferović,

Indira Meškić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

 

 

III razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Engleski jezik -  

„Family and  friends 1“

Naomi Simmons

Šahinpašić TKD (OUP)

2.

Engleski jezik - Radni list

Naomi Simmons

Šahinpašić TKD (OUP)

3.

Čitanka - „Žubor radosti“

Zehra Hubijar

„Dječija knjiga“ i

„Bosanska riječ“  Sarajevo

4.

Čitanka - Nastavni list  „Čitam, znam i stvaram“

Zehra Hubijar

„Dječija knjiga“ i

„Bosanska riječ“  Sarajevo

5.

Matematika - udžbenik

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

6.

Matematika- Radna sveska

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

7.

Moja okolina - udžbenik

Sabaheta Bijedić,

Zinaida Livnjak

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

8.

Moja okolina - Radna sveska

Sabaheta Bijedić,

Zinaida Livnjak

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

9.

Muzička kultura - udžbenik

Selma Ferović i

Indira Meškić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

10.

Vjeronauka - udžbenik

Mina Pleh, Muamer Tinjak i Melika Nezirovac

„El-Kalem“ Sarajevo

 

IV razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Engleski jezik –  

Happy street“

Stella Maidment

Šahinpašić TKD (OUP)

2.

Engleski jezik - Radni list

Stella Maidment

Šahinpašić TKD (OUP)

3.

Čitanka – „Boja sreće“

Zehra Hubijar

„Bosanska riječ“  Sarajevo

4.

Boja sreće - Nastavni list

Zehra Hubijar

„Bosanska riječ“  Sarajevo

5.

Matematika - udžbenik

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

6.

Matematika - Radna sveska

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

7.

Moja okolina - udžbenik

Sabaheta Bijedić i

Zinaida Livnjak

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

8.

Moja okolina - Radna sveska

Sabaheta Bijedić i

Zinaida Livnjak

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

9.

Muzička kultura - udžbenik

Selma Ferović

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

10.

Vjeronauka - udžbenik

Hazema Ništović, Ibro Ništović i Mensur Valjevac

„EL- Kalem“  Sarajevo

11.

Likovna  kultura - udžbenik

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

 

V razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Čitanka

Almira Hadžihrustić 

„Bosanska riječ“  Tuzla

2.

Naš jezik - udžbenik

Šejla Šehabović,

Jasminka Šehabović 

„Vrijeme“  Zenica,

„Nam“ Tuzla

3.

Društvo - udžbenik

Amira Idrizović

„Vrijeme“  Zenica,

„Nam“ Tuzla

4.

Priroda - udžbenik

Vildana Mujakić,

Dijana Kovačević,

Žarmen Hamidović 

„Vrijeme“  Zenica,

„Nam“ Tuzla

5.

Engleski jezik -                   Dip In (5)“

Mirela Vasić,

Zarifa Kazazović

„Sarajevo Publishing“ Sarajevo 

6.

Engleski jezik - Radni list

Mirela Vasić,

Zarifa Kazazović

„Sarajevo Publishing“ Sarajevo 

7.

Vjeronauka - udžbenik

Mustafa Prljača,

Nezir Halilović

„El-Kalem“ Sarajevo

8.

Matematika - udžbenik

Vildana Mujakić,

Dijana Kovačević,

Žarmen Hamidović 

„Vrijeme“  Zenica,

„Nam“ Tuzla

9.

Kultura življenja - udžbenik

Tatjana Neidhardt,

Zijad Numić

„Bosanska riječ“  Sarajevo

10.

Osnove tehnike - udžbenik

Milan Cvijetinović, Sulejman Ljubović

„Bosanska riječ“  Sarajevo

“Svjetlost”  Sarajevo

11.

Osnove tehnike -

Dnevnik rada

Ešref Korjenić, Suada Numić, Nusret Ahmetović, Nijaz Brajlović

„Bosanska riječ“  Sarajevo

„Svjetlost“  Sarajevo

12.

Muzička kultura - udžbenik

Refik Hodžić

„Vrijeme“  Zenica,

„Nam“ Tuzla

13.

Likovna kultura - udžbenik

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

 

VI razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Bosanski jezik - Čitanka

Zejćir Hasić

„Bosanska riječ“  Tuzla

2.

Naš jezik - udžbenik

Amira Džibrić,

Ismeta Džibrić

„Bosanska riječ“  Tuzla

3.

Engleski jezik -  Dip In (6)“

Mirela Vasić,

Zarifa Kazazović

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo 

4.

Engleski jezik - Rani list

Mirela Vasić,

Zarifa Kazazović

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo 

5.

Informatika - udžbenik 

Suada Numić i

Daliborka Vilić

„Vrijeme“  Zenica,

„Nam“ Tuzla

6.

Geografija - udžbenik

Izeta Tumbul  i

Nerminka Hadžić

„Svjetlost“  Sarajevo

7.

Njemački jezik - udžbenik

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ i

 „Dječija knjiga“  Sarajevo

8.

Njemački jezik -

Radna sveska

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ i 

„Dječija knjiga“ Sarajevo

9.

Biologija - udžbenik

Amela Begić, Jasminka Hadžihalilović i Rasima Tupkušić

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

10.

Matematika - udžbenik

Edin Galijatović,

Robert Onodi

„Bosanska riječ“ Tuzla

11.

Historija - udžbenik

Edis Dervišagić,

Hadžija Hadziabdić

„Bosanska knjiga“Sarajevo

12.

Muzička kultura - udžbenik 

Senad Kazić

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

13.

Likovna kultura - udžbenik

Admir Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

14.

Vjeronauka - udžbenik

Emina Grabus i

Muamera Bašić

„El-Kalem“  Sarajevo

15.

Tehnička kultura - udžbenik

Esed Karić

„Bosanska riječ“  Tuzla

16.

Tehnička kultura -

Dnevnik rada

Esed Karić

„Bosanska riječ“  Tuzla

 

VII razred

R. broj

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Čitanka -

„Svezame, otvori se“

Grupa autora

NIK „Sezam“  Sarajevo

2.

Bosanski jezik

Elvira Ćemalović i

Edita Kevro

„Bosanska riječ“  Tuzla

3.

Matematika - udžbenik

Šefket Arslanagić,

Dragoljub Milošević

„Bosanska riječ“ i

„Dječija knjiga“ Sarajevo

4.

Engleski jezik -                  „Way to go (7)“

Mirela Vasić,

Zarifa Kazazović

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo 

5.

Engleski jezik - Radni list

Mirela Vasić,

Zarifa Kazazović

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo 

6.

Njemački  jezik - udžbenik

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ i

„Dječija knjiga“ Sarajevo

7.

Njemački  jezik -

Radna sveska

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ i

„Dječija knjiga“ Sarajevo

8.

Geografija - udžbenik

Greta Župančić

„Nova dječija knjiga“  Sarajevo

9.

Biologija - udžbenik

Amela Begić, Jasminka Hadžihalilović i Rasima Tupkušić

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

10.

Historija - udžbenik

Azemina Muminović

ili

Asmir Hasečić

„Svjetlost“

 

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

11.

Likovna kultura - udžbenik

Admir  Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

12.

Muzička kultura - udžbenik

Refik Hodžić

„Nam“ Tuzla i

„Vrijeme“ Zenica

13.

Tehnička kultura - udžbenik

Refik Hadžić

„Bosanska knjiga“  Sarajevo

14.

Tehnička kultura -

Dnevnik rada

Refik Hadžić

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

15.

Informatika – udžbenik

 (za VI razred)

Suada Numić i

Daliborka Vilić

„Vrijeme“  Zenica,

„Nam“ Tuzla

16.

Vjeronauka - udžbenik

Šefko Sulejmanović i

Safija Husić

„El-Kalem“  Sarajevo

17.

Fizika - udžbenik

Hasnija Muratović,

Nada Gabela

„Grafex“  d.o.o. Mostar

 

 

VIII razred

Redni broj

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Bosanski jezik - Čitanka 

A.H. Dubočanin,

Ljiljana Mitić Rorić

„Bosanska riječ“ Tuzla

2.

Naš jezik

Zdravka Zekić

„Bosanska riječ“ Sarajevo

3.

Matematika - udžbenik 

Šefket Arslanagić, Arif Zolić, Dragoljub Milošević

„Bosanska riječ“ i

„Dječija knjiga“ Sarajevo

4.

Biologija - udžbenik

Amela Begić,

Jasminka Hadžihalilović

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

5.

Geografija - udžbenik

Greta Župančić

„Nova dječija knjiga“  Sarajevo

6.

Historija - udžbenik

A.Bajramović, F. Midžić, E. Ahmetašević, A. Hadžiabdić, A. Klepo

ili

Asmir Hasečić

„Vrijeme“  Sarajevo

 

 

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

7.

Tehnička kultura -udžbenik

Sakib Selimović, Elvira Selimović, Jasmin Smajlović

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

8.

Tehnička kultura-

Dnevnik rada

Sakib Selimović, Elvira Selimović, Jasmin Smajlović

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

9.

Hemija - udžbenik

Nataša Miličević i

Mediha Musić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

10.

Likovna kultura - udžbenik

Željko Filipović

„Svjetlost“  Sarajevo

11.

Muzička kultura - udžbenik

Dijana Mršo,

Nađa Pejak

„Svjetlost“  Sarajevo

12.

Engleski jezik - „Project (4)“

Tom Hutchinson

Šahinpašić TKD (OUP)

13.

Engleski jezik - Radni list

 Tom Hutchinson

Šahinpašić TKD (OUP)

14.

Njemački jezik - udžbenik

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“

Dječija knjiga“ Sarajevo

15.

Njemački jezik –

Radna sveska

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“,  

Dječija knjiga“ Sarajevo

16.

Fizika - udžbenik

Fahreta Sijerčić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

17.

Fizika -  Zbirka zadataka

Fahreta Sijerčić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

18.

Vjeronauka - udžbenik

Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purković i Melisa Zukić

„El-Kalem“ Sarajevo

19.

Informatika - udžbenik

Daliborka Vilić i

Amela Kazazović

„Vrijeme“  Zenica,

„Nam“ Tuzla

 

IX razred

Redni broj

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Čitanka

Azra Verlašević i

Vesna Alić

„Vrijeme“  Zenica, 

 „Nam“  Tuzla

2.

Naš jezik - udžbenik

Amira Džibrić

 „Dječija knjiga“ i

„Bosanska riječ“ Sarajevo

3.

Matematika - udžbenik

Šefket Arslanagić

„Dječija knjiga“  Sarajevo

4.

Biologija - udžbenik

Amela Begić i

Jasminka Halilović

„Bosanska knjiga“  Sarajevo

5.

Historija - udžbenik

Izet Šabotić

 „Nam“  Tuzla 

6.

Geografija - udžbenik

Greta Župančić

„Nova dječija knjiga“  Sarajevo

7.

Tehnička kultura -  udžbenik

Ćamil Ahmetović,Suada Numić i Nahid Kulenović

 „Nam“  Tuzla, 

„Vrijeme“  Zenica

8.

Tehnička kultura -  Dnevnik rada

Ćamil Ahmetović,Suada Numić i Nahid Kulenović

 „Nam“  Tuzla,

„Vrijeme“  Zenica

9.

Hemija - udžbenik

Nataša Miličević i

Mediha Musić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

10.

Muzička kultura - udžbenik

Refik Hodžić

„Nam“  Tuzla, 

„Vrijeme“  Zenica

11.

Likovna kultura -udžbenik

Željko Filipović

„Svjetlost“  Sarajevo

12.

Engleski jezik -      „Challenges 4-student's book“

Rod Fricker,

Michael Harris

„Buybook“  Sarajevo

„Pearson-Longman“

13.

Engleski jezik - Radni list

Rod Fricker,

Michael Harris

„Buybook“  Sarajevo

„Pearson-Longman“

14.

Njemački jezik -

udžbenik

Zlata Maglajlija

„Dječija knjiga“,  

„Bosanska riječ“ Sarajevo

15.

Njemački jezik -

Radna sveska

Zlata Maglajlija

„Dječija knjiga“,  

„Bosanska riječ“ Sarajevo

16.

Fizika - udžbenik

Nada Gabela i

Hasnija Muratović

„Grafex“  d.o.o. Mostar

17.

Fizika –

Zbirka zadataka

Nada Gabela i

Hasnija Muratović

„Grafex“  d.o.o. Mostar

18.

Vjeronauka - udžbenik

Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Almedina Burković, Melisa Zukić

„El-Kalem“ Sarajevo

19.

Informatika – udžbenik

(za VIII razred)

Daliborka Vilić i

Amela Kazazović

„Vrijeme“  Zenica,

„Nam“ Tuzla

 
NOVI USPJEH SAOBRAĆAJNE SEKCIJE

Prva mjesta i ekipno i pojedinačno na saobraćajno-obrazovnom takmičenju

 

 

U subotu 16.05.2015 godine, u velikoj dvorani Kulturno sportskog centra Hadžići održano je 19. saobraćajno-obrazovno takmičenje učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo. Organizator takmičenja su bili Auto moto klub Kantona Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mlade Kantona Sarajevo i Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo.

 Image

Opširnije...
 
OBAVIJEST ZA RODITELJE

 

 

Poštovani roditelji/staratelji učenika naše škole,

 

Obavještavamo Vas da će se zvanično predstavljanje kandidata za izbor  direktora JU OŠ „Edhem Mulabdić“ Sarajevo, u skladu sa članom 7. Pravilnika o izboru i imenovanju direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 38/12), održati u  srijedu, 20.05.2015.godine sa početkom u 18 sati, u muzičkoj sali centralne škole ul. Konak 1, nakon čega će biti omogućeno svim zainteresiranim roditeljima/starateljima naših  učenika da pristupe glasanju po principu „Jedan roditelj-jedan glas“.

Pravo glasanja na sastanku imaju svi prisutni roditelji/staratelji učenika škole, koji imaju pravnu i poslovnu sposobnost.

Glasanje na sastanku je tajno i vrši se na osnovu ranije pripremljenih i ovjerenih lista kandidata.

Glasački listić je važeći ukoliko je zaokružen redni broj ispred jednog kandidata, a u protivnom listić se proglašava nevažećim.

 

Glasanje će se obaviti u periodu od 18,00 do 19,30 sati.

Napomena:

Mole se roditelji/staratelji da OBAVEZNO na glasanje sa sobom ponesu identifikacioni dokument (lična karta, pasoš, vozačka dozvola).

 

Dobro došli!

 

Predsjednica

                                      Vijeća roditelja škole

 

Nidžara Jerlagić

 
Naš profesor Fehim Hećo dobitnik Povelje sa grbom Općine Stari Grad

04.05.2015 god. u okviru manifestacije Dani općine Stari Grad u Domu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u prisustvu brojnih visokih delegacija pobratimskih općina i predstavnika diplomatskog kora u BiH, održana je svečana sjednica Općinskog vijeća Stari Grad.  

 Image Image

 Image

Opširnije...
 
Tunel spasa u Butmiru

Dana 6.5.2015. godine u sklopu obilježavanja Dana Općine Stari Grad učenici devetih razreda posjetili Tunel spasa u Butmiru i prisustvovali historijskom predavanju.

 

 
Dan "Otvorenih vrata" osnovne škole "Edhem Mulabdić"

Dana 6.5.2015. godine obilježen Dan naše škole, na kojem je predstavljen projekt „Dan otvorenih vrata“.

 Image Image

Opširnije...
 
Turnir BH telekom lige u organizaciji Općine Stari Grad

Dana 3.5.2015.  fudbalska ekipa naše škole osvojila turnir BH telekom lige u organizaciji Općine Stari Grad.

Image

 

Opširnije...
 
Posjeta Šehidskog mezarja Kovači

Dana 2.5.2015.godine učenici VII-3 razreda sa svojim roditeljima i nastavnicima posjetili Šehidsko mezarje Kovači.

 ImageImage

 
Novi uspjeh naših tehničara - drugo mjesto na smotri naučno-tehničkog i sportsko-tehničkog stvaralaš

U subotu 25.4.2015.godine, održana je 54. smotra naučno-tehničkog i sportsko-tehničkog stvaralaštva mladih Kantona Sarajevo. Na takmičenju su nastupile najbolje plasirane škole sa prethodno održanih općinskih takmičenja u Kantonu Sarajevo. Našu školu su predstavljali sljedeći učenici

Pamuk Selma - V razred

Imamović Džana - VI razred

Mavraković Adna  - VII razred

Češko Nejra - VIII razred

Sušić Bakir - IX razred

Karišik Hamza i Borušić Emir - pojedinačne discipline

Demonstratori izložbe: Pecar Haris i Kadrić Meldin

 Image

 

 

Opširnije...
 
Međunarodni dan djeteta Republike Turske.

Dana 23.4.2015. obilježen Međunarodni dan djeteta Republike Turske. 

 Image

 

Opširnije...
 
1.mjesto osnovaca u malom nogometu Općine Stari Grad

U organizaciji Općine Stari Grad tokom školske godine organizirana je BH-telekom liga osnovaca u malom nogometu. Naša škola je osvojila 1.mjesto. Učenike  pripremao profesor Behlulović Almir.

 Image

 
Dom zdravlja - "Dani otvorenih vrata"

09.04. u 11 časova učenici IX razreda  posjetili su Dom zdravlja Stari Grad u okviru „Dana otvorenih vrata“ Doma zdravlja. 

 Image

 

Opširnije...
 
Dana planete Zemlje

U sklopu aktivnosti povodom Dana planete Zemlje članovi ekološke sekcije su uredili kamenjaru. 

  Image

 

Opširnije...
 
Općinsko takmičenje učenika osnovnih škola iz matamatike.

Dana 11.4.2015. god. održano je Općinsko takmičenje učenika osnovnih škola iz matamatike.

Učenici naše škole u ukupnom plasmanu VII-ih, VIII-ih i IX-ih razreda su zauzeli 4. mjesto.

Posebno treba istači ekipu učenika VIII-ih razreda koji su zauzeli 2. mjesto a to su:

Ljubović Adna osvojila 58 bodova i zauzela 2. mjesto

Pita Naida osvojila 51 bod i zauzela 4. mjesto

Bećirspahić Nejla osvojila 51 bod zauzela 4. mjesto.

Učenike osmih razreda pripremala nastavnica Olovčić Alma

 

 

 
Općinsko takmičenje učenika osnovnih škola iz informatike

Dana 28.3.2015.godine održano je Općinsko takmičenje učenika osnovnih škola iz informatike.

Ekipu naše škole činili su:

1. Kalajdžić Nadir

2. Sučeska Džejna

3. Rahman Eldar

Ekipa naše škole je zauzela 4. mjesto.Učenike pripremala nastavnica Babić Emira

 

 

 
Općinsko takmičenje učenika osnovnih škola iz geografije

Dana 27.3.2015. godine održano je Općinsko takmičenje učenika osnovnih škola iz geografije. Ekipu naše škole činili su: 

1. Šabotić Amina

2. Muminović Nadira

3. Papić Berina

Ekipa naše škole je zauzela 2. mjesto. Učenika pripremala nastavnica Baković Dina

 

 
Općinsko takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike

Dana 21.3.2015. godine održano je Općinsko takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike.  

Opširnije...
 
Kantonalno takmičenje učenika osnovnih škola iz engleskog jezika

Dana 20.3.2015. godine održano je Kantonalno takmičenje učenika osnovnih škola iz engleskog jezika. Naša učenica Sadiković Ada je zauzela 12. mjesto sa osvojenih 91 bodova. Učenicu pripremala profesorica Sanela Šahinpašić

 

 

 
Dodjele priznanja najboljim učenicima i školama povodom 1. marta Dana nezavisnosti BiH

Dana 25.2.2015. u muzeju "Alija Izetbegović" održana je svečanost dodjele priznanja najboljim učenicima i školama povodom 1. marta Dana nezavisnosti BiH.
Nagradu za najbolji likovni rad dobila je naša učenica Semina Bureković, a zahvalnicu je dobila naša direktorica gđa. Aida Omersoftić.  

  Image

 
Priredba povodom 1. marta Dana nezavisnosti BiH

Dana 27.2.2015. održane su priredbe povodom 1. marta Dana nezavisnosti BiH u sva tri objekta naše škole.Učenici su izveli bogat kulturno-umjetnički program kom su prisustvovali brojni roditelji, nastavnici i učenici naše škole. 

 Image

Učenici OŠ "Edhem Mulabdić" - Širokača 

Opširnije...
 
Posjeta Vijećnici

Dana 26.XI 2014.g. historijska sekcija naše škole posjetila je Vijećnicu i izložbu “Sarajevo 1914.-2014.g.”. Uz predavanje kustosa, obišli smo postavku i upoznali se sa najvažnijim historijskim trenutcima našeg grada. 

 Image 

 
POSJETA MUZEJU ALIJE IZETBEGOVIĆA

Dana 18. II 2015.g. historijska sekcija posjetila je Muzej Alije Izetbegovića. Pored obilaska postavke, učenici su učestvovali u radionici pripremljenoj za njih. Toplo preporučujemo da provedete ugodno poslijepodne s ljubaznim osobljem muzeja. 

Image 

 
PRIZNANJE ZA RAD SAOBRAĆAJNE SEKCIJE

Na osnovu rezultata ostvarenih u prošlogodišnjem ciklusu saobraćajno-obrazovnih takmičenja Upravni odbor BIHAMKA-a je odlučio da našem profesoru Hećo Fehimu dodijeli godišnje priznanje Srebrna značka. 

 Image

Opširnije...
 
«« Početak « Prethodna 1 2 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 29 od 39
Advertisement